Zpravodaj

Zpravodaj - facebook:
* * *
Máte zájem si objednat Zpravodaj?

Zpravodaj na webu …
předplatitelé mají možnost stáhnout si aktuální i archivní čísla Zpravodaje ve formátu pdf
... zde, na stránce Zpravodaj - pro abonenty
přístupové heslo si můžete vyžádat u administrátorky
* * *
Nové heslo bude pro předplatitele k dispozici u administrátorky od 16.2.2024, v platnosti bude od 19.2.2024
* * *

Chcete číst Zpravodaj jen na obrazovce mobilu, tabletu nebo laptopu či jiného počítače? Nyní si si můžete objednat roční předplatné za pouhých 50 franků (v zahraničí ekvivalent ve měně Vašeho bydliště). Odběratelé tištěného vydání mají přístup k webu Zpravodaje zdarma. Heslo je možné dostat na požádání u administrátorky na adrese jarmila.schifferle@gmx.ch.

Zpravodaj obsah / Inhalt

...  zde najdete v tištěném Zpravodaji aktuálního roku avizované odkazy a příspěvky, které přesahují kapacitu jednoho čísla
starší odkazy v archivu

Předsednictvo Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku (SSČS) dává na vědomí,
že jeho názor na invazi Ruské federace na Ukrajinu
je v souladu se stanoviskem jak vlády České, tak i Slovenské republiky a Švýcarské konfederace.

SSČS se situací na Ukrajině zabýval na zasedání svého výboru 12. března 2022, oficiální stanovisko najdete v dubnovém vydání Zpravodaje a na tété stránce dole:

Prohlášení předsednictva Svazu spolků
Majíce na vědomí okupaci Českoskovenska v roce 1968 s našim
následným úspěšným hledáním nového domova ve světě, se členové
našich krajanských spolků staví na stranu bojující Ukrajiny, a
hlavně ukrajinských občanů, bránících bojem svoji zemi, nebo
hledajících svobodné mírumilovné žití a dočasný pobyt v zahraničí.
Svým celkovým postojem se plně ztotožňujeme se stanovisky vlád
České republiky, Slovenska a obzvlášté Švýcarské konfederace, které
podle svých uvážení realizují potřebné pomocné akce a usnadňují
ohroženým civilním obyvatelům Ukrajiny válkou vyvolaný odchod
do sympatizujících zemí.
Abychom se připojili v rámci našich možností ke světovému úsilí o
pomoc Ukrajincům, jejich rodinám a dětem, předsednictvo Svazu
doporučuje krajanským spolkům, aby omezily/přeložily v letošním
roce své projektované finanční náklady, na které žádaly od MZV
finanční podporu, a aby projednaly poukázání letošních přidělených
finančních darů MZV, nebo jejich části podle svých možností, na
ministerstvem schválené(á) konto(a) pro pomoc Ukrajině.
Navíc, individuální pomoc každého z nás může být, nebo je,
prováděna v rámcí dalších podpůrných akcí mnohých sociálních
institucí v našich zemích. Doporučujeme Vám podpořit i tyto
vyjímečné programy pomoci podle Vašich úvah a možností.

Curych, dne 12. 3. 2022 Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
www.svaz-spolku.ch
* * *

Zpravodaj najdete každý měsíc ve schránce. Že jste si ho ještě nepředplatili?
Můžete si objednat buď „abo“ nebo jednotlivé - "zkusné" - číslo

u administrátorky J.Schifferle

mailem na jarmila.schifferle@gmx.ch

dopisem na adrese Jarmila Schifferle,  CH-5313 Klingnau, Parkstrasse 2  ("zkusné" - číslo: udejte, které číslo Zpravodaje si přejete).

Inzerenti a přispěvatelé – i noví zájemci – , kteří chtějí publikovat ve Zpravodaji, hlaste se na adresách Zpravodaje (viz Impressum)