Zpravodaj / impressum

das Presseorgan des Verbandes der Tschechen und Slowaken in der Schweiz
Vydavatel:
Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Zväz spolkov Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku

Redakce:
Tomáš Mertl,e-mail:  zpravodaj@bluewin.ch / Tel.č.:‑+41(0)79 179 44 77 / Adresa:  adresa Svazu spolků (SSČS)
Administrace a inzerce (předplatné, změny adres, nové přihlášky na odběr, odhlášky, informace, inzerce):
Zpravodaj, Jarmila Schifferle, Parkstrasse 2, CH-5313 Klingnau, Tel: +41(0)56 245 11 48, e-mail: jarmila.schifferle@gmx.ch
Tým spolupracovníků:
Helena Springinsfeld, Václav Günter, Maria Cron
Čeští korektoři:
Helena Springinsfeld, Tel.:‑+41(0)79 413 55 89, Fax:+41(0)44 833 59 04, e-mail: info@svaz-spolku.ch
Ludmila Čarnecká, e-mail: info@svaz-spolku.ch
Roční předplatné:
ve Švýcarsku SFr 55.-, v Evropě (mimo Švýcarska) SFr 60.-, nebo ekvivalent v domácí měně, v zámoří (letecky) SFr 65.-, nebo ekvivalent v domácí měně.
Postcheck konto: ZPRAVODAJ, 80-70357-1  
Vydává:
Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku (SSČS)
Verband der Vereine der Tschechen und Slowaken in der Schweiz
c/o Maria Cron, Zinggentorstrasse 3, 6006 Luzern
Webová stránka: http://www.svaz-spolku.ch
Tisk: Gastropress
Instagram: zpravodaj_ch
Uzávěrka - redakční část a inzerce: vždy 5 dní před ukončením měsíce.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

* * *

Pravidla ohledně zasílání Vašich příspěvků:
Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je 5 dní před ukončením měsíce!
Texty je možné zasílat emailem v běžném textovém formátu, nejlépe s českou či slovenskou diakritikou - word (.doc), textový formát (.txt), pages (pro iOS, Mac). Emailová adresa je uvedena v Impressum.
Fotografie přijímáme v elektronické podobě v rozlišení alespoň 300 dpi. Fotografie zasílejte vždy zvlášť, a to ve formátu JPEG, PNG nebo TIFF kvůli zachování jejich kvality pro tisk. Do textu pak můžete vložit poznámku informující o jejím umístění. Loga je možné přijmout také v .indd nebo PDF.
Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením autora. Jestliže si nepřejete uvést jméno pod článkem, prosím, informujte o tom redakci.
Pokud se jedná o citaci či přebrání článku jiného autora, je nutné uvést zdroj.
Je zakázáno opisovat a kopírovat články, resp. celé jejich části, či přebírat fotografie jiných autorů bez jejich souhlasu. Za takové příspěvky nese plnou zodpovědnost přispěvatel.
Redakce není povinna zveřejnit všechny zaslané příspěvky a je jen na jejím uvážení, které články budou publikovány. V případě zamítnutí článku bude autor o této skutečnosti informován na svůj email. Redaktoři nejsou povinni své rozhodnutí zdůvodnit.
Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor příspěvku, ne vydavatel Zpravodaje. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.