odkazy / Links

chcete tu vidět vaši adresu / máte adresu novou? přihlaste se u:

soll Ihre Adresse auch hier stehen? melden Sie sich bei

info@svaz-spolku.ch

cesta k našim přátelům:
cesta k našim priatelom:
hier geht es zu unseren Freunden:

www.domov.ch   Spolek Domov v Basileji, členský spolek SSČS

www.besedasvatoplukcech.webnode.cz        Spolek Beseda Svatopluk Čech Zürich, členský spolek SSČS

www.czechinzurich.ch              Spolek CzechIN Český dům Zürich,   členský spolek SSČS

www.sokol.ch   Sokolská župa švýcarská
                         informace o činnosti sokolských jednot ve Švýcarsku,
                         o dalších sportovních i kulturních akcích zde i ve světě


Další spolky českých a slovenských expatů

www.association-pohoda.ch     Spolek Pohoda v Ženevě

www.centrum-cs-curych.ch  Centrum Čechů a Slováků Curych

www.ceskyklub.ch    Český klub Zürich

www.cometX.ch    "Propojení české vědy, byznysu a krajanů ve Švýcarsku"

www.slovaci.ch    Stránky venované Slovákom žijúcim vo Švajčiarsku

www.slovak.ch      Informačný portál pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku

www.switzerland.cz   Webový portál Češi a Slováci ve Švýcarsku

www.slovenskezvesti.ch  Združenie Slovákov vo Švajčiarsku - činnost ukončena

* * *

Velvyslanectví

www.mzv.cz/bern/cz/index.htm   Velvyslanectví České republiky v Bernu

www.mzv.sk/bern     Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne

* * *

Církve                           
www.skmisia.ch     Slovenská Katolícka Misia vo Švajčiarsku, O. Pavol Nizner

* * *

www.mzv.cz/cesi_v_zahranici Webové stránky "Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí" na webu MZV: 
(informace Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí)
* * *

Kontakty na školy a školky pro děti českého a slovenského původu ve Švýcarsku:

Česká škola bez hranic Zürich (Oerlikon) http://www.csbh.cz/curych
Jana Vaňková, jana.vankova@csbh.cz
Centrum Čechů a Slováků
Česká škola bez hranic Ženeva  www.csbh.cz/zeneva
Jana Tichá, jana.ticha@csbh.cz
Česká škola bez hranic Luzern
Andrea Bachmann, andreab@gmx.ch, 076 580 82 07

Český klub Zürich www.ceskyklub.ch
Alena Pajasová, info@ceskyklub.ch

Česká školička Tulipán v Basileji - vede nově i slovenskou třídu www.ceska-skolicka-basilej.com
Iva Trachsel, iva.trachsel@hispeed.ch

Česká škola Bern / Krajanský spolek Bärn    www.ceskaskolabern.ch
Zdeněk Eliáš, Hana Hurábová, Renáta Vlčková

Pohoda, Spolek Čechů a Slováků Ženeva  www.association-pohoda.ch
Mandikova Leona,  leazezenevy@gmail.com

Slovenská škola a škôlka Zürich   www.slovenskaskola.ch


znáte další podobná zařízení? hlaste (se) prosím u: info@svaz-spolku.ch

Rádi se bavíte, zatančíte si, popovídáte si, informujete se - česky, slovensky, "švýcarsky", anglicky, ... ??

www.cesky-dialog.net        Nezávislý kulturně politický dvouměsíčník,
                                       který vychází od roku 1991 a je zaměřen
                                       na udržování kontaktů se zahraničními Čechy

www.sprachtanz.jimdo.com výuka češtiny a němčiny pro dospělé, mladistvé a děti v             kantonech Basel-Stadt a Basel-Land

https://krajanesg.jimdo.com/   Klub Krajan St.Gallen

Zajímavé pro rodiny s dětmi, nově příchozí i starousedlíky:

www.rodina.cz    -> diskuse – dle regiónu – zahraničí – Maminky ve Švýcarsku

www.bilinguarium.net      "Vzdělávání dětí vyrůstajících ve vícekulturním prostředí"

www.csbh.cz       Česká škola bez hranic
                          Cílem této mezinárodní sítě vzdělávacích institucí
                           je výuka českého jazyka předškolních a školních dětí
                           žijících za hranicemi České republiky.