o nás / wir über uns

Der "Verband der Vereine der Tschechen und Slowaken in der Schweiz", ist eine gemeinnützige Organisation und ein Verein im Sinne des schweizerischen Zivilgesetzbuches.
Er verbindet die ihm angehörenden Vereine der tschechisch- und slowakischstämmigen Schweizer Einwohner, unterstützt und koordiniert ihre Tätigkeit. Bei der Organisation und Durchführung der Vereinsaktivitäten sind die Vereine jedoch autonom.
Der Verband wahrt die Interessen der Vereine und vertritt sie auf Wunsch bei Verhandlungen mit Ämtern und Organisationen in und ausserhalb der Schweiz.
Er übt soziale und karitative Tätigkeit für bedürftige Tschechen und Slowaken in der Schweiz aus, dazu dient ein selbstständig verwalteter Fond (Masarykuv fond), die Verbandszeitschrift „Zpravodaj“, bietet nicht nur Information für die Mitglieder, sie behandelt auch viele weitere Themen von allgemeinem Interesse und wird in über tausend Haushalten in der Schweiz und in der ganzen Welt gelesen.
Mitglied des Verbandes kann jeder Verein der Tschechen und / oder Slowaken in der Schweiz, bzw. tschechisch-slowakisch-schweizerischer Verein werden. Die Organe des Vereins sind: die Generalversammlung der Mitglieder, der Vorstand, das Präsidium, die Friedensrichter, die Revisoren. 

"Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku" je nevýdělečná organizace, spolek podle Švýcarského občanského zákoníku (ZGB).
Svaz sdružuje členské spolky v jednotný celek, podporuje a koordinuje jejich činnost, při organizování a provádění své spolkové činnosti jsou ale spolky autonomní.
Svaz hájí zájmy spolků a zastupuje je při jednáních s úřady a organizacemi ve Švýcarsku i mimo Švýcarsko.
Vyvíjí a organizuje sociální a charitativní činnost pro potřebné Čechy a Slováky ve Švýcarsku, k tomu slouží samostatně spravovaná nadace – Masarykův fond. Tiskový orgán Svazu, časopis Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku, informuje nejen členy spolků Svazu, ale je čten ve více než tisíci domácnostech ve Švýcarsku a na celém světě.
Členem Svazu se mohou stát spolky Čechů a Slováků ve Švýcarsku i spolky švýcarsko-česko-slovenské. Orgány Svazu jsou Sjezd delegátů, výbor Svazu, předsednictvo Svazu, smírčí komise a revizoři účtů.  

Zväz spolkov Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku“ je nezisková organizácia, spolok podľa Švajčiarskeho občianskeho zákonníka (ZGB).
Zväz združuje členské spolky do jednotného celku, podporuje a koordinuje ich činnosť, pri organizovaní a uskutočňovaní svojej spolkovej činnosti sú ale spolky autonómne.
Zväz háji záujmy spolkov a zastupuje ich pri rokovaniach s úradmi a organizáciami vo Švajčiarsku i mimo neho. Vyvíja a organizuje sociálnu a charitatívnu činnosť pre sociálne odkázaných Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku. Na to slúži samostatne spravovaná nadácia – Masarykov fond. Tlačový orgán Zväzu, časopis Spravodaj Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku, informuje nielen členov spolkov Zväzu, ale čítaný je vo viac ako tisícke domácností vo Švajčiarsku a po celom svete.
Členom Zväzu sa môžu stať spolky Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku i spolky švajčiarsko-česko-slovenské.
Orgánmi Zväzu sú Zjazd delegátov, výbor Zväzu, predsedníctvo Zväzu, zmierovacia komisia a revízori účtov.