2018 - 100 ČSR / 50 EXIL slovensky

100 rokov ČSR / 50 rokov exilu

pripravujeme

16.8. Murten: Murtenský festival - otvárací koncert hudobného festivalu Murten classics – B. Smetana - Má vlast – dirigentom je pán Kaspar Zehnder (šéfdirigent Symfonického orchestra Biel-Solothurn a umelecký riaditeľ festivalu), hrať bude Janáčkova filharmónia z Ostravy. Rezervácie prijímá organizátor

16.8. – 16.9. Pfäffikon / ZH: výstavy
- Antikvárna spoločnosť Pfäffikon a Múzeum pri Pfäffikonsee vystavujú:
"Praha 1968 - 50 rokov, spomienka na..." fotografie českého fotografa Bohumila Dobrovolského - pražské ulice v prvých rokoch okupácie.
Vernisáž 16. 8. 2018 o 19,30 hod.
Zahajovací preslov: Prof. Dr. phil. Bruno H. Weder
Múzeum pri Pfäffikonsee, Stogelenweg 2, 8330 Pfäffikon
Zároveň...
            - Galéria Krause Pfäffikon vystavuje diela niekoľkých umelcov, ktorí opustili svoju vlasť následkom okupácie:
mená (tri riadky...)
Vernisáž 16. 8. 2018 o 18,00 hod.
Zahajovací preslov: Dr. phil. Jaromír Kirstein
Galéria Krause, Tumbelenstraße 37, 8330 Pfäffikon,  Tel. 044 950 30 66
galeriekrause@bluewin.ch  / www.galeriekrause.ch

21.8. Basel: Predigerkirche, 19.15, koncert a spomienka na 21.8.1968 – Prof J.Sopko, H.Holliger, varhany a hoboj
21.8. Basel: UNI, Kolegienhaus, odhalenie ďakovnej tabule bývalých študujúcích k 50. výročiu okupácie ČSSR 1968
21.8. Zürich: Semper Aula ETH, odhalenie ďakovnej tabule bývalých študujúcích k 50. výročiu okupácie ČSSR 1968
 www.august68eth.ch
21.8. (a ďalšie dáta) rôzne miesta vo Švajčiarsku: odhalenie ďakovných tabúľ k 50. výročiu okupácie ČSSR 1968
25.8. Basel: popoludnie s cimbalovou muzikou, spomienka na 50 rokov exilu

6.9. / 20.9. / 27.9. Zürich, Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstrasse 12: výstavy, prednášky, filmová predstavenia, prebieha v češtine:
6.9. zahájenie výstavy z československých archívov zo zbierky dlhoročného riaditeľa Sociálneho archívu v Curychu Miroslava Tučka.
Premietanie filmu Beneš... (české dejiny 1915 - 2013). Autori Ivan Tatíček / Markéta Jindřichová. 
Uvádza Tomáš Glanc (Univerzita Curych)
20.9.  prednáška Doc. PhDr. et JUDr. Jakuba Rákosníka (Ústav hospodárskych a sociálnych dejín FF UK): Oto Šík, sociálna politika a ekonomické reformy. Následná beseda k prednáške a Šikovej vízii "Das Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie" (Model humánnej hospodárskej demokracie)
27.9. projekcia filmov Svätý Václav (1930), scenár a réžia Jan Stanislav Kolár / Prvý blockbuster českej kinematografie: historický veľkofilm na závažnú spoločenskú tému. V hlavných úlohách Zdeněk Štěpánek, Theodor Pištěk, Vera Baranovskaja, Josef Loskot, Máňa Ženíšková, Jaroslav Marvan a další... Úvod Tomáš Glanc (Univerzita Zürich)

8.9. Basel: UNION, Klybeckstr. 95, 17.00-23.00,  spomienka na 50 rokov exilu, s cimbalovou muzikou Pajtáš a Folklot75, spomienková čast v nemčině
19.9. Bern, Univerzita, o 18 hod.: odhalenie pamätnej dosky bývalých študentov a exulantov z Československa v roku 1968 (náhradný termín: 21. 9.).
september, október Basel: Zürich, Baden: filmové predstavenia s exilovou tématikou september, október Basel: prednášky na tému invázie 1968, přednášajúcí Josef Pazderka, Dr. Milan Bárta
október Basel: Dni B. Martinu - slávnostný koncert Bohuslava Martinu
september, október, november: prednášky na UNI Bern a ďalších vysokých školách
4.10. Baden, kino ORIENT, 19,00 hod. - dokumentárny film "My a Matterhorn - Matterhorn a my" od režiséra Bernarda Šafaříka. Po premietnutí filmu je možné si prehliadnuť výstavu "Čsl. exil XX. storočia" a pri apére bude čas na diskusiu k okupácii v roku 1968 a nasledovnú emigráciu do Švajčiarska.
Film obsahuje okrem iného originálne dokumentárne zábery českej a švajčiarskej televízie s českým a nemeckým prekladom. Táto akcia bude zaradená do riadneho programu kina Orient v Badene a bude tým prístupná aj pre širšiu verejnosť. Vstup je zadarmo.
10.10. Zürich Uni - film "Invázia 1968 Ruský pohľad" ako hosť bude prítomný autor, bývalý redaktor Českej televízie (okrem iného spravodaj v Rusku) a dnes šéfredaktor Aktuálně.cz, Josef Pazderka, tiež na prehliadnutie: výstava o roku 1968
12.10. Basel: ako 11. 10. Zürich (organizuje Domov)
16.10. Bern Musik-Schule, 18.00 – 20.30 h (vratane apero):  pripomenutie 100.  výročia založenia  Československa: koncert Česko-Slovenského komorného dua, organizuje Veľvyslanectvo SR a Veľvyslanectvo ČR
17.10. Ženeva: koncert v československom salóniku OSN a pripomenutie si úlohy Československa v OSN
26.10. Zürich Italská Katolická Misie, Feldstrasse 109,  17:30: pripomienka 100. výročia ČSR
30.10. Ženeva: slávnostný koncert a recepcia k 100. výročiu vzniku ČSR
9.11. Ženeva: sympózium o úlohe Ženevy pri formovaní česko-slovenskej štátnosti
16.11. Ženeva: v parku „Jardin Monument Brunswick“ 11.30, odhalenie Lavičky Václava Havla ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
19.1.2019 Vevey / Ženeva / Bern ev. termíny a miesta vzpomínkových podujatí k 50 rokom upálenia Jana Palacha a Jana Zajíce

V priebehu roka ďalšie výstavy a spomienkové podujatia

* * *
prebehlo

zpravodaj/spravodaj autorská súťaž na tému „exil“
27.1. Wettingen: česko-slovenský ples a výstava „Čsl. exil XX. storočia“
16.2. Bern: večer s filmom na tému 50 rokov okupácie / exilu
25.3-10.6. Kreuzlingen (prebieha v nemčine, pod „deutsch“)
29.5. Fribourg  Pérolles II, salle F 130 de PER 21, 10-12h.: Prednáška a diskusia soslovenským a českým historikom na tému Československá jar a jej vplyv na vývoj európskej ľavice. Jazyk : franúzsky. Za SR Roman Krakovsky, za ČR Pavel Fischer.

* * *