2018 - 100 ČSR / 50 EXIL slovensky

100 rokov ČSR / 50 rokov exilu

pripravujeme

25.3-10.6. Kreuzlingen (prebieha v nemčine, pod „deutsch“)

29.5. Fribourg  Pérolles II, salle F 130 de PER 21, 10-12h.: Prednáška a diskusia soslovenským a českým historikom na tému Československá jar a jej vplyv na vývoj európskej ľavice. Jazyk : franúzsky. Za SR Roman Krakovsky, za ČR Pavel Fischer.

16.8. Murten: Murtenský festival - otvárací koncert hudobného festivalu Murten classics – B. Smetana - Má vlast – dirigentom je pán Kaspar Zehnder (šéfdirigent Symfonického orchestra Biel-Solothurn a umelecký riaditeľ festivalu), hrať bude Janáčkova filharmónia z Ostravy. Pozvánky sú rozoslané, rezervácie prijímá: Maria Cron, e-mail: maria@cron.ch,
telefon 041 410 14 12, Zinggentorstr.3, 6006 Luzern nebo ses. Eva Svobodová, e-mail: jiri.svoboda@sunrise.ch, te­le­fon 032 685 57 84

16.8. – 16.9. Pfäffikon / ZH: výstavy
          - Antikvárna spoločnosť Pfäffikon a Múzeum pri Pfäffikonsee vystavujú:
"Praha 1968 - 50 rokov, spomienka na..." fotografie českého fotografa Bohumila Dobrovolského - pražské ulice v prvých rokoch okupácie.
Vernisáž 16. 8. 2018 o 19,30 hod.
Zahajovací preslov: Prof. Dr. phil. Bruno H. Weder
Múzeum pri Pfäffikonsee, Stogelenweg 2, 8330 Pfäffikon
Zároveň...
            - Galéria Krause Pfäffikon vystavuje diela niekoľkých umelcov, ktorí opustili svoju vlasť následkom okupácie:
mená (tri riadky...)
Vernisáž 16. 8. 2018 o 18,00 hod.
Zahajovací preslov: Dr. phil. Jaromír Kirstein
Galéria Krause, Tumbelenstraße 37, 8330 Pfäffikon,  Tel. 044 950 30 66
galeriekrause@bluewin.ch  / www.galeriekrause.ch

20.8. Ženeva: znovuodhalenie pamätníka Jána Masaryka a pripomenutie si 50 rokov od emigrácie po roku 1968
21.8. (a ďalšie dáta) rôzne miesta vo Švajčiarsku: odhalenie ďakovných tabúľ k 50. výročiu okupácie ČSSR 1968
25.8. Basel: popoludnie s cimbalovou muzikou, spomienka na 50 rokov exilu

6.9. / 20.9. / 27.9. Zürich, Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstrasse 12: výstavy, prednášky, filmová predstavenia, prebieha v češtine:
6.9. zahájenie výstavy z československých archívov zo zbierky dlhoročného riaditeľa Sociálneho archívu v Curychu Miroslava Tučka.
Premietanie filmu Beneš... (české dejiny 1915 - 2013). Autori Ivan Tatíček / Markéta Jindřichová.
Uvádza Tomáš Glanc (Univerzita Curych)
20.9. prednáška Doc. PhDr. et JUDr. Jakuba Rákosníka (Ústav hospodárskych a sociálnych dejín FF UK): Oto Šík, sociálna politika a ekonomické reformy. Následná beseda k prednáške a Šikovej vízii "Das Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie" (Model humánnej hospodárskej demokracie)
27.9.  projekcia filmov Svätý Václav (1930), scenár a réžia Jan Stanislav Kolár / Prvý blockbuster českej kinematografie: historický veľkofilm na závažnú spoločenskú tému. V hlavných úlohách Zdeněk Štěpánek, Theodor Pištěk, Vera Baranovskaja, Josef Loskot, Máňa Ženíšková, Jaroslav Marvan a ďalší... Úvod Tomáš Glanc (Univerzita Zürich)

19.9. Bern, Univerzita, o 18 hod.: odhalenie pamätnej dosky bývalých študentov a exulantov z Československa v roku 1968 (náhradný termín: 21. 9.).

september, október, november: prednášky na UNI Bern a ďalších vysokých školách
september, október Basel: prednášky na tému invázie 1968
október Basel: Dni B. Martinu - slávnostný koncert Bohuslava Martinu

16.10. Bern Musik-Schule, 18.00 – 20.30 h (vratane apero):  pripomenutie 100.  výročia založenia  Československa: koncert Česko-Slovenského komorného dua, organizuje Veľvyslanectvo SR a Veľvyslanectvo ČR

17.10. Ženeva: koncert v československom salóniku OSN a pripomenutie si úlohy Československa v OSN
26.10. Zürich: pripomienka 100. výročia ČSR
30.10. Ženeva: slávnostný koncert a recepcia k 100. výročiu vzniku ČSR
9.11. Ženeva: sympózium o úlohe Ženevy pri formovaní česko-slovenskej štátnosti
16.11. Ženeva: odhalenie Lavičky Václava Havla ku Dňu boja za slobodu a demokraciu

V priebehu roka ďalšie výstavy a spomienkové podujatia

* * *
prebehlo

zpravodaj/spravodaj autorská súťaž na tému „exil“
27.1. Wettingen: česko-slovenský ples a výstava „Čsl. exil XX. storočia“
16.2. Bern: večer s filmom na tému 50 rokov okupácie / exilu
* * *