2018 - 100 ČSR / 50 EXIL česky

100 let ČSR / 50 let exilu

chystá se

25.3-1.6. Kreuzlingen (probíhá v němčině, viz pod „deutsch“)

29.5. Fribourg  Pérolles II, salle F 130 de PER 21, 10-12h.: Přednáška a diskuse se soslovenským a českým historikem na téma Československé jaro a jeho vliv na vývoj evrópské levice. Jazyk : franouzský. Za SR Roman Krakovsky, za ČR Pavel Fischer.
16.8. Murten: Za­ha­jo­vací kon­cert hudebního fes­tivalu Murten clas­sics – B.Sme­ta­na "Má vlast“ – pod tak­tovkou Kaspara Zehndera (šéfdirigent Symfonického orchestru Biel-Solothurn a umělecký ředitel festiva­lu­) bude hrát Janáčko­va fil­har­mo­nie z Ost­ravy. Před koncertem apéro.
Pozvánky byly rozeslány, závazné re­zer­vace přijímá: Maria Cron, e-mail: maria@cron.ch,
telefon 041 410 14 12, Zinggentorstr.3, 6006 Luzern nebo ses. Eva Svobodová, e-mail: jiri.svoboda@sunrise.ch, te­le­fon 032 685 57 84

16.8. – 16.9. Pfäffikon / ZH: výstavy
- die Antiquarische Gesellschaft Pfäffikon und das Museum am Pfäffikersee vystavují
„Prag 1968 – 50 Jahre, In Erinnerung daran ...“
Fotografie českého fotografa Bohumila Dobrovolského – pražské ulice v prvních dnech okupace.
Vernisáž 16.08., 19:30 h
Zahajovací proslov: Prof. Dr. phil. Bruno H. Weder
Museum am Pfäffikersee, Stogelenweg 2, 8330 Pfäffikon
Zároveň ...
- Galerie Krause Pfäffikon vystavuje díla několika umělců. kteří opustili svou vlast následkem okupace:
Petr Beránek – Basel, Jan Koblasa – Hamburg, Jiří Kolář – Paris, Jan Kristofori – Oslo, Čeněk Pražák – Laufen, Lucie Radová – Sissach, Zdeněk Roudnický – Wettingen, Alena Synková – Bremgarten, Ota Šik – St. Gallen
Vernisáž 16.08.,18 h
Zahajovací proslov: Dr. phil. Jaromira Kirstein
Galerie Krause, Tumbelenstraße 37, 8330 Pfäffikon,  Tel. 044 950 30 66
galeriekrause@bluewin.ch  / www.galeriekrause.ch

20.8. Ženeva: znovuodhalení památníku Jana Masaryka a připomínka 50 let od emigrace po roce 1968
21.8. (a další data) různá místa ve Švýcarsku: odhalení děkovných desek k 50. výročí okupace ČSSR 1968
25.8. Basel: odpoledne s cimbálovou muzikou, vzpomínka na 50 let exilu

6.9. / 20.9. / 27.9. Zürich, Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstrasse 12: výstavy, přednášky, filmová představení, probíha v češtině:
6.9.  zahájení výstavy  československých archiválií ze sbírky dlouholetého ředitele Sociálního archivu v Curychu Miroslava Tučka. 
Promítání filmu Benešův palouček (české dějiny 1915 - 2013). Autoři Ivan Tatíček / Markéta Jindřichová. 
Uvádí Tomáš Glanc (Universität Zürich)
20.9.  přednáška Doc. PhDr. et JUDr.  Jakuba Rákosníka (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK): Ota Šik, sociální politika a ekonomické reformy. Následná beseda k přednášce a Šikově vizi  "das Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie" 
27.9.  projekce filmu Svatý Václav (1930), scénář a režie   Jan Stanislav Kolár / První blockbuster české kinematografie: historický velkofilm na  závažné společenské téma. V hlavních rolích Zdeněk Štěpánek, Theodor Pištěk, Vera Baranovskaja, Josef Loskot, Máňa Ženíšková, Jaroslav Marvan a další... Úvod Tomáš Glanc (Universität Zürich)

19.9. Bern, Universita, 18 h: odhalení památkové desky bývalých studentů a exulantů z Československa v roce 1968 (náhradní termín: 21. 9.).

září, říjen, listopad: přednášky na UNI Bern a dalších vysokých školách
září, říjen Basel: přednášky na téma invaze 1968
říjen  Basel: Dny B. Martinů  - slavnostní koncert Bohuslava Martinů

16.10. Bern Musik-Schule, 18.00 – 20.30 h (včetně apéra):  připomenutí 100.  výročí založení  Československa: koncert Česko-Slovenského komorního dua, organizuje Velvyslanectví SR a Velvyslanectví ČR

17.10. Ženeva: koncert v československém salónku OSN a připomenutí role Československa v OSN
26.10. Zürich: připomínka výročí 100 let ČSR
30.10. Ženeva: slavnostní koncert a recepce ke 100. výročí vzniku ČSR
9.11. Ženeva: sympozium o roli Ženevy při formování česko-slovenské státnosti
16.11. Ženeva: odhalení Lavičky Václava Havla ke Dni boje za svobodu a demokracii

V průběhu roku další výstavy a vzpomínkové akce

* * *
proběhlo

zpravodaj/spravodaj – autorská soutěž o nejlepší příspěvek na túma „exil“
27.1. Wettingen: česko-slovenský ples a výstava „Čsl. exil XX. století“
16.2. Bern:  večer s filmem na téma 50 let okupace / exilu

* * *